NASI ADWOKACI

Dr. Jean-Philippe Chetcuti Dip.Tax, B.A., LL.M.(Warwick), LL.D., MIT

Dr. Maria Chetcuti-Cauchi B.A., LL.M.(Warwick), LL.D

Dr. Priscilla Galea B.A., LL.D.

Dr. Sarah Vassallo B.A., M.A.(EDRC.), LL.D.

Dr. Gianfranco Gauci B.A., LL.M.(IMLI), LL.D.

Dr. Angele Vella-Gauci B.A., M.Jur.(EU), LL.D.

Not. Dr. Maria-Christina Saydon B.A., LL.D.

Mr. Kenneth Camilleri B.Accty(Hons.), AIA, CPA

Ms. Ritianne Cassar B.Accty(Hons.)

Mr. Omar Schembri B.Accty(Hons.), CPA

Ms. Leanne Rolé C.F.S

Ms. Claudia Buhagiar

Mrs. Virginia Grima B.Sc.

 

Dr Jean-Philippe Chetcuti pisał swoją pracę promocyjną odnośnie europejskiego prawa podatkowego i korporacyjnego oraz wykładał na uniwersytecie maltańskim, w szczególności w dziedzinie prawa powierniczego. Na uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii otrzymał tytuł Master w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, gdzie również zdał egzamin końcowy z wyróżnieniem. Dr. Chetcuti specjalizuje się w doradztwie prawa podatkowego dla osób zagranicznych z wysokim kapitałem własnym i dla przedsiębiorstw, które szukają stabilnych podstaw podatkowych na Malcie.

 

Dr Maria Chetcuti-Cauchi studiowała na uniwersytecie maltańskim, gdzie zrobiła jej BA w prawie oraz w języku angielskim, a także egzamin notarialny. Następnie doktorat w prawie spółek europejskich. W końcu Dr. etcuti-Cauchi otrzymała swój tytuł Master w prawie międzynarodowym gospodarczym na uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Dr. Chetcuti-Cauchi doradza firmom lokalnym i zagranicznym przy transakcjach gospodarczych w dziedzinie prawa finansowego. Ponadto jest ona specjalistką prawa własności oraz znaków towarowych i prawa patentowego. Poza tym specjalizuje się w prawie własności i ochrony znaku firmy.

Dr Gianfranco Gauci posiada tytuł doktora uniwersytetu maltańskiego i tytuł Master w dziedzinie prawa międzynarodowego Maritime Law Institute. Dr. D’Alessandro otrzymał także akademicki Research Degree w prawie międzynarodowym na uniwersytecie Oxford.

 

Dr Priscilla Galea studiowała prawo na uniwersytecie maltańskim, gdzie zdobyła BA w dziedzinie prawa i j. angielskiego oraz jest notariuszem i doktorem praw. Dr. Cassar otrzymała poza tym tytuł Master w ekonomice prawa i prawa konkurencji. Dr. Cassar pracuje w kancelarii jako doradca w zakresie prawa: telekomunikacji, komunikacji, komunikacji elektronicznej, konkurencji i gospodarczego.

Notariusz Dr Maria Christina Saydon studiowała prawo na uniwersytecie maltańskim, gdzie otrzymała Bachelor of Arts w prawie międzynarodowym, tytuł notariusza oraz doktora praw. Dr. Saydon jako notariusz jest osobą upoważnioną do odbioru oświadczeń woli i pomaga naszym klientom przy wszystkich sprawach notarialnych, łącznie ze wzorami pism majątkowych.

 

Dr Sarah Vassallo studiowała prawo na uniwersytecie maltańskim, gdzie zdobyła BA w dziedzinie prawa i j. angielskiego oraz jest notariuszem i doktorem praw. Dr. Cassar otrzymała poza tym tytuł Master w ekonomice prawa i prawa konkurencji. Dr. Cassar pracuje w kancelarii jako doradca w zakresie prawa: telekomunikacji, komunikacji, komunikacji elektronicznej, konkurencji i gospodarczego.

NASZ PERSONEL EKONOMICZNO-KSIĘGOWY

Pan Kenneth Camilleri otrzymał Bachelor of Commerce i B.A. (Hons) Accountancy na uniwersytecie maltańskim jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów księgowości, kontroli podatków dla przedsiębiorstw miejscowych i zagranicznych klientów. Mr. Camilleri jest certyfikowanym rewidentem.

 

Pani Claudia Buhagiar jest menadżerką podmiotów indywidualnych i odpowiedzialna za administrację biura.

Pani Leanne Role` pracuje w dziale podmiotów gospodarczych i odpowiada za dział księgowości, podatek VAT i podatek dochodowy naszych klientów.

 

Pani Virginia Grima pracuje w dziale podmiotów gospodarczych i odpowiada za dział księgowości, podatek VAT i podatek dochodowy naszych klientów.

 

The legal expertise of our team is also supplemented by a number of external lawyers, financial consultants and technical professionals who work closely with the firm on special assignments.  To provide a wholesome solution, we can rely on the assistance of trusted real estate consultants, architects, ICT consultants and payment gateway providers.

<< firm profile

 >> kontakt

topbackTerms of Use  ::  Privacy Policy  ::  Links  ::  Member Login  ::  Client Login

© Chetcuti Cauchi Adwokaci, Malta. All rights reserved.

English English Studio Legale Malta Deutsch