Nasi Ludzie

  • Dr Jean-Philippe Chetcuti

    Dr Jean-Philippe Chetcuti pisał swoją pracę promocyjną odnośnie europejskiego prawa podatkowego i korporacyjnego oraz wykładał na uniwersytecie maltańskim, w szczególności w dziedzinie prawa powierniczego Na uniwersytecie Warwick w...[full profile]

  • Dr. Maria Chetcuti Cauchi

    Dr Maria Chetcuti-Cauchi studiowała na uniwersytecie maltańskim, gdzie zrobiła jej BA w prawie oraz w języku angielskim, a także egzamin notarialny Następnie doktorat w prawie spółek europejskich W końcu Dr Chetcuti-Cauchi otrzymała swój...[full profile]

  • Dr. Priscilla Mifsud-Parker

    Dr Priscilla Mifsud-Parker studiowała prawo na uniwersytecie maltańskim, gdzie zdobyła BA w dziedzinie prawa i j angielskiego oraz jest notariuszem i doktorem praw Dr Cassar otrzymała poza tym tytuł Master w ekonomice prawa i prawa konkurencji...[full profile]

Information you submit to us is processed as per our Privacy Policy