Dr Jean-Philippe Chetcuti

Dr Jean-Philippe Chetcuti pisał swoją pracę promocyjną odnośnie europejskiego prawa podatkowego i korporacyjnego oraz wykładał na uniwersytecie maltańskim, w szczególności w dziedzinie prawa powierniczego. Na uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii otrzymał tytuł Master w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, gdzie również zdał egzamin końcowy z wyróżnieniem. Dr. Chetcuti specjalizuje się w doradztwie prawa podatkowego dla osób zagranicznych z wysokim kapitałem własnym i dla przedsiębiorstw, które szukają stabilnych podstaw podatkowych na Malcie.