Dr. Maria Chetcuti Cauchi

Dr Maria Chetcuti-Cauchi studiowała na uniwersytecie maltańskim, gdzie zrobiła jej BA w prawie oraz w języku angielskim, a także egzamin notarialny. Następnie doktorat w prawie spółek europejskich. W końcu Dr. Chetcuti-Cauchi otrzymała swój tytuł Master w prawie międzynarodowym gospodarczym na uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Dr. Chetcuti-Cauchi doradza firmom lokalnym i zagranicznym przy transakcjach gospodarczych w dziedzinie prawa finansowego. Ponadto jest ona specjalistką prawa własności oraz znaków towarowych i prawa patentowego. Poza tym specjalizuje się w prawie własności i ochrony znaku firmy.